Phía nam biên giới phía tây mặt trời – Haruki Murakami

"Cuốn tiểu thuyết cảm động sâu sắc nhất của ông." -The Boston Globe

Advertisements

Nhà giả kim – Paulo Coelho

"Maktub," She said. "If I am really part of your dream, you'll come back one day."

Powered by WordPress.com.

Up ↑